Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Εργοστασιακές εικόνες

CE

Μηχανή κάμψης οπλισμού CE
Μηχανή κοπής οπλισμού CE
Μηχάνημα κύλισης νημάτων CE Rebar
Συζεύκτης οπλισμού CE01
Συζεύκτης οπλισμού CE02

ISO9001 2015

ISO9001 2015